بایگانی

Posts Tagged ‘ترس’

ترس

آوریل 1, 2011 بیان دیدگاه

ترس از ابتدای بشریت همراه انسان ها بوده و هست هیچکس نیست که ترسی نداشته باشد همه ما می ترسیم از چیزی یا شیئی البته اکثرا از جانوران می ترسند یکی از عنکبوت یکی از سوسک یکی از ……….. این ترس اگر از حد خود فراتر رود ما را به نابودی می کشاند زندگیمان را می بلعد و در نهایت برچسب های ننگین بر ما می چسباند اکثر کسانی که در طول تاریخ ترسو بودند را امروزه ما ه عنوان انسان هایی بزدل می دانیم و به آنها بچسب های ننگین می زنیم

اما این که چگونه می توان با ترس مقابه کرد خود یک مسئله خیلی پیچیده است

باید با ترس خود مواجه بشویم ببینم او از ما چه می خواهد چرا ما را آزار می دهد  و چه دلیلی دارد که ما بترسیم آیا ترس ما دلیلی محکم دارد معمولا ترس ها دلایل محکمی ندارند و این درست همان نقطه ضعف ترس است افراد شجاع از این نقطه ضعف استفاده می کردند یعنی به خود می گفتند چه دلیلی دارد که بترسیم اما مهم تر از نترسیدن ارداه است اگر ما اراده مان را قوی کنیم قادر به انجام هر کاری خواهیم بود حتی قادر به نابود کردن ترس خود

Advertisements
دسته‌ها:نوشته های من برچسب‌ها: , ,