بایگانی

Posts Tagged ‘جامعه بلوچ’

نابودی فرهنگ بلوچ

آوریل 7, 2011 بیان دیدگاه

متاسفانه اکثریت جامعه بلوچ درک خوبی از دنیای مدرن ندارند آنها گمان می کنند که مدرن بودن یعنی مثل خارجی ها زندگی کردن این تفکر غلط و اشتباه باعث نابودی فرهنگ بلوچ شده و البته تاثیر شدیدی بر زبان بلوچی داشته چون بلوچ های مدرن گمان می کنند که آوردن یک سری لغاط فارسی و انگلیسی در زبان بلوچی باعث پیشرفت آنان است اما متاسفانه این عمل نه تنها باعث پیشرفت نبوده بلکه طی سال های اخیر نابودی زبان بلوچی را فراهم آورده

فرهنگ بلوچ امروزه رو به نابودیست مطمئنا در سال های آینده ما شاهد نابودی اسف بار فرهنگ بلوچی خواهیم بود و این پایانی تلخ برای بلوچ خواهد بود شاید فقط نام بلوچ ها بماند و آنان هر آنچه را که دارند از دست بدهند

البته همین لباس بلوچی فعلا پابرجاست اما اگر وضع هینگونه باشد در دهه های جدید دیگر حتی لباس بلوچی هم نمی ماند همه این ها فقط و فقط به خاطر درک غلط از مدرن بودن و پیشرفت فرهنگی اجتماعیست

عوامل نابودی فرهنگ و زبان  بلوچ

1-تعصبات مذهبی

2-درک غلط از واژه مدرن

3-بی سوادی و فقر فرهنگی طی دهه گذشته

4-تلاش قوم همسایه و رغیب بلوچ(قوم سیستانی)برای نابودی تاریخ و فرهنگ بلوچ و یا دزدیدن آن

و ده ها مورد دیگر

امید است که نخبگان بلوچ با اهمیت به این موضوع برای حل این معضل تلاش بیشتری داشته باشند

امیدواریم که علمای مذهبی نیز مردم را تشویق به تحصیل و حفظ هویت فرهنگی کنند

از قوم همسایه و عزیز سیستانی نیز انتظار داریم که تمام مناطق بلوچی را که تصرف کرده اند به بلوچ ها بازگردانند و هر چه زودتر عملیات شهرک سازی درمناطق بلوچ نشین را متوقف کنند این تنها نصیحت ایست که بنده به عنوان همسایه شما به شما دارم

Advertisements