بایگانی

Posts Tagged ‘جنبش سبز’

یک سوال از سبز ها هدفتان چیست؟؟

آوریل 9, 2011 5 دیدگاه

یک سوال از سبز ها هدفتان چیست؟؟؟
خرداد سال 88بود که نام جنبش سبز بر سر زبان ها افتاد همه از جنبش و حزبی جدید صحبت می کردند حزبی مردمی که تلاش دارد ایران را به حکومت دموکراسی یا اسلامی نوین برساند اما یک سوال نیز از همان ابتدا در ذهن ها بود
آقای موسوی
رهبر جنبش سبز که خود می گوید فقط یکی از اعضای عادی این جنبش است البته اکثر اعضای جنبش سبز او را رهبر خود می دانند
آقای موسوی سوالیست که برای من و خیلی هایی که می شناسم پیش آمده
آقای موسوی آیا می خواهند حکومتی جدید تشکیل دهند یا نظام فعلی را اصلاح کنند؟
تا جایی که من می دانم اعضای عادی جنبش سبز منظورم آنهایی ایست که از عوام الناس هستند و پست و سمتی خاص ندارند آرزویشان عوض شدن حکومت فعلی و ایجاد حاکمیت دمکراسی در ایران است این را از روی وبلاگ ها و رسانه هایی که از جنبش سبز زیاد صحبت می کنند فهمیدم
اما آقای موسوی
با توجه به اینکه ایشان برای جناب خمینی احترام زیادی قائل اند و به نظام جمهوری اسلامی سابق(نظامی که آقای رفسنجانی و قدیمی هایی که اکنون در رژیم نقشی ندارند)وفادار بوده اند بعید نیست که بخواهند حکومتی اسلامی اما نرم تر با تفکری جدیدتر ایجاد کنند
اما اگر جنبش سبز بتواند حکومت فعلی را برکنار کند به چه چیز می رسد
حکومت دموکراسی یا حکومتی اسلامی
هدف چیست سوال ما این است من خودم قبلا خیلی دوست داشتم که وارد دنیای سبز شوم اما چون با هدف اصلی آشنا نیستم نمی دانم که جنبش سبز واقعا چکار می خواهد بکند چه برنامه ریزی هایی برای آینده کرده
آیا آقای موسوی و نزدیکانشان به صراحت و به وضوح گفته اند که هدف اصلی شان چیست؟؟؟
آیا اعضای جنبش سبز بنامه ریزی دقیقی دارند یا همینطور چشم بسته دارند راه می روند
ای کاش جوابی برای سوالات مان می بود تا با جنبش بیشتر آشنا می شدیم

Advertisements